Przejdź do treści

Lewa strona

bioenergioterapia

Bioenergoterapia jest jedną z metod medycyny naturalnej polegająca m.i.n. na przekazywaniu energii przez bioenergoterapeutę innym istotom żywym, a szczególnie człowiekowi. Często używa się też określenia bioterapia używając tego terminu jako synonimu, jednak bioterapię należy definiować jako coś szerszego bardziej ogólnego, gdyż takim mianem należy określać osoby, które zajmują się bioenergoterapią, ale uzupełniają ją innymi formami medycyny naturalnej i form usprawniania zdrowia człowieka takich jak m.i.n. biomasaże, akupresura, ziołolecznictwo, chiropraktyka (kręgarstwo), claviterapia i.t.p.

Należy zwrócić uwagę iż bioenergoterapia nie jest wymysłem czasów dzisiejszych gdyż od wielu tysięcy lat ludzie (m.i.n. medycy, kapłani, mnisi, znachorzy, czarownicy w plemionach i.t.p.) wykorzystywali bioenergoterapeutyczne zdolności do przywracania zdrowia.

Przeciwnicy bioenergoterapii twierdzą iż oddziaływanie bioenergoterapii odbywa się na zasadzie wykorzystania efektu "placebo",co nie jest prawdą , a z reguły są to osoby, które nie doświadczyły działania zabiegu bioenergoterapeutycznego. Nadmienić tu należy, że w zależności od wrażliwości odczuwania bioenergii przez osobę poddaną zabiegowi bioenergoterapeutycznemu jak również jej stanu stanu zdrowia i samopoczucia , osoby bioenergoterapeuty odczucia i podczas zabiegu mogą być różne. Niektóre osoby czują bardzo wyraźne odczucia w postaci mrowienia, ciepła, gorąca, wiaterku, chłodu, wrzenia, czasem też nie są w stanie nazwać danego odczucia, są takie iż momentalnie ogarnia je senność, a u niektórych występuje tylko efekt oddziaływania w postaci zlikwidowania danej dolegliwości, tak więc nawet jeśli osoba nic nie czuje nie ma to znaczenia dla efektywności zabiegu

Bionergoterapeuta lokalizuje zaburzenia energetyczne. Z nadmiarów oczyszcza, niedobory uzupełnia, usuwa bloki, usprawnia ośrodki energetyczne (czakry), udrażnia kanały energetyczne i harmonizuje. Wpływa pozytywnie na ciało i umysł, system emocjonalny oraz inne układy i narządy.

Prawa strona

Bioenergia zwana też w kulturach wschodnich Chi,Qi,Prana to bliżej nieokreślona wypadkowa wszystkich pól energetycznych przenikających i otaczających ciało człowieka. Te pola to: pole elektryczne, pole termiczne, pole magnetyczne, akustyczne, elektromagnetyczne i inne, które towarzyszą ciału człowieka od poczęcia aż do śmierci. Wytwarza ją kazdy organizm żywy na skutek różnicy potencjałów czynnościowych i procesów elektroniczno-kwantowych.

Jest to jedna z kilku definicji "bioenergii" w zwiazku z tym iż pomimo prób nie udało się zbadać i wyjaśnić dokładnie tego zjawiska ze względu na stopień jego skomplikowania i brak odpowiednich urządzeń pomiarowych, dlatego wciąż jest przedmiotem dyskusji i wątpliwości czym jest "bioenergia", aczkolwiek wiele wskazuje iż odpowiedzi należy poszukiwać w fizyce kwantowej m.i.n. w dziedzinie zwanej bioelektroniką - nauką stworzoną przez ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, który jest autorem książek Bioelektronika, Homo Electronicus. W swojej elektromagnetycznej teorii życia terminem bioenergia określa on siłę, która jest związana ze wszystkimi przejawami fizycznymi życia, a nie tylko z jednym z nich.

Bioenergią jednak emanują wszystkie organizmy żywe, a osoby, które odczuwają bioenergię łatwo mogą to sprawdzić zbliżając dłoń np. do żywego drzewa.

Biopole żywego organizmu złożone jest z bioenergii o różnych wibracjach i jest wykładnikiem jego energii wewnętrznej i harmonii psychosomatycznej. Biopole jest ograniczonym przestrzennie, ale otwarym uładem energetycznym przenikającym i otaczającym ciało człowieka. Składa się na nie wewnętrzne ciało energetyczne w postaci kanałów energetycznych, pól energetycznych poszczególnych narządów i układów fizologicznych oraz ośrodków energetycznych t.z.w. czakr będących centrami pobierania, oddawania, przetwarzania i przekazywania energii zarówno wewnatrz ciała jak również na zewnatrz ciała t.j. do ciał subtelnych otaczających ciało fizyczne czlowieka oraz z i do świata zewnętrznego w celu pobierania energii ziemskiej i kosmicznej oraz wydalania energii zużytej i chorobowej.

Bioenergoterapeuta jest zawodem rzemieślniczym (wpisany do klasyfikacji zawodów pod nr. 514401 ) od 1996 roku, kiedy to został założony i zarejestrowany w Sądzie Krajowy Cech Radiestetów i Bioenergoterapeutów. Bioenergoterapia ma charakter komplementarny w stosunku do medycyny konwencjonalnej, a więc ją wspiera i uzupełnia ale jednocześnie jest dziedziną niezależną , co powoduje iż bioenergoterapeuta nie zajmuje się sferą zastrzeżoną prawnie dla lekarzy, a zwłaszcza diagnozowaniem jednostek chorobowych i terapią w sensie medycznym, czy też aplikowaniem leków. Usługi bioenergoterapeutyczne mają charakter nie medyczny i obejmują czynności w sferze niematerialnej człowieka, zmierzające do przywrócenia homeostazy bioenergetyki organizmu. Tą drogą pośrednio wpływa się na regulację fizjologii i pobudza naturalne siły obronne organizmu.